Įstaigos kolektyvo veikla PDF Spausdinti


Kauno 6-ame lopšelyje-darželyje dirba: direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, raštvedys, 6 auklėtojos,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė, meninio ugdymo (muzika) pedagogė, meninio ugdymo (šokis) pedagogė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas, logopedė, dietistė, 4 auklėtojos padėjėjos, 2 virėjos, pagalbinė virtuvės darbininkė, sandėlininkė, patalinės ir skalbinių išdavėja, statunių techninės priežiūros darbininkas, valytoja, kiemsargis.


Pedagoginis kolektyvas:

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Specialybė

Pedag.
darbo stažas

Darbo stažas įstaigoje

Kvalifikac. kategorija

1.

Tatjana Repova

direktorė

aukštasis

geografija ir biologija

41 m.

33 m.

III vadyb.

2.

Eglė Daduš

direktorės pavaduotoja ugdymui

aukštasis

edukologija

20 m.

4 m.

III vadybinė,
auklėtoja-metodininkė

3.

Tatjana Zelenkova

auklėtoja

aukštasis

ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

34 m.

35 m.

vyr.auklėt.

4.

Mariia Prostsevichute

auklėtoja

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros destytaja

1

1

dėstytoja

5.

Irina Novikova

auklėtoja

aukštesnis

vaikų darželio auklėtoja

31 m.

24 m.

auklėtoja

6.

Valentina Ostaševskaja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnis

dėstymas vidurinės mokyklos pradinėse klasėse

31 m.

17 m.

vyr.auklėt.

7.

Alena Slizevich

auklėtoja

aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

11 m.

1

auklėtoja

8.

Irina Sobčiukienė

muzikos pedagogė

aukštesnis

fortepijono

19 m.

16 m.

vyr.muz. pedagogo

9.

Anna Lankene

logopedė

aukštasis

speciali ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

7 m.

17 m.

vyr. logopedė

10.

Tomas Švelpa

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) pedagogas

aukštasis

treneris

1

1

treneris

11.

Oksana Kaleinikova

auklėtoja

aukštasis

defektologija

1

1

mokytojas-defektologas

12.

Lina Mockutė

šokio pedagogė

aukštasis

kūno kultūra ir šokis

1

1

mokytojaPareigybių sąrašas SB, MK

Šiuo metu įstaigojs pedagogų laisvų darbo vietų nėra.