Paslaugos PDF Spausdinti

Kauno A. Puškino gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius "Auksinė žuvelė" teikia sekančias paslaugas:

  • ankstyvojo amžiaus vaikų nuo 1 metų iki 3 metų ugdymas, jų sėkminga adaptacija ikimokyklinėje įstaigoje;
  • vaikų nuo 3 metų iki 5 (6) metų ugdymas, jų socialinių įgūdžių tobulinimas;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų nuo 6 (5) metų iki 7(6) metų ugdymas, jų sėkmingai adaptacijai bendro lavinimo mokykloje;
  • švietimo pagalba nelankantiems ugdymo įstaigos 5 – 6 metų vaikams;
  • vaikų nuo 3 metų iki 6 (7) metų, turinčių kalbos ir komunikacijos bei kitus specialius poreikius, ugdymas.