VIZIJA PDF Spausdinti El. paštas

Išsaugojusi savo unikalumą ir išlikusi patraukli rusakalbių bendruomenėj ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi įvairių tautinių mažumų šeimų vaikai, turinti patrauklią ugdymosi aplinką, kur vaikai kūrybiškai išreškia save, jaučiasi saugūs ir laimingi, čia sudarytos ir palaikomos sąlygos tolerantiškos, savimi pasitikinčios, motyvuotos asmenybės ugdymui. Įstaigoje vaikas ugdomas aplinkoje, kurioje kalbama dvejomis kalbomis (rusų ir lietuvių), vaikas turi galimybę tapti visaverčiu visuomenės nariu, piliečiu-patriotu, gerbiančiu savo šalies kultūrą, istoriją, neprarasdamas ryšio su savo etniniu tapatumu.

MISIJA

Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1-rių iki 7-rių metų, sudaryti sąlygas jų iniciatyvai ir saviraiškai, taikyti vaikų spontaniškas idėjas veiklai. Padėti rusakalbiams vaikams išsaugant savo etninį tapatumą susipažinti su lietuvių kalba ir lietuvių nacionaline kultūra, tinkamai pasirengti mokyklai.

FILOSOFIJA

Kiekvienas mūsų vaikas yra unikalus, gerbiamas kaip Asmenybė. Kiekvienas nusipelnė dėmesio ir meilės.

Sakoma, kad žmogus mokantis dvi kalbas, vertas dviejų žmonių, todėl mūsų įstaigos filosofija: ugdant vaikus savo gimtąja kalba ir savo nacionalinės kultūros pagrindu, išsaugoti vaiko unikalumą. Nes visiems žinomas faktas, kad žmogus nemokantis savo gimtosios kalbos, istorijos ir nesusipažinęs su nacionalinės kultūros savitumu, nesugeba mylėti ir gerbti kitos tautos kultūros. Žmogus jaučiantis savo nacionalinį tapatumą, puoselėjantis nacionalinius papročius, tradicijas ir gerai mokantis valstybinę lietuvių kalbą, yra pilnavertis Lietuvių bendruomenės narys.