Kauno 6-asis lopšelis - darželis
PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Pirmadienis, 19 Kovas 2018 06:00

PRANEŠIMAS APIE KAUNO 6-OJO LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ


Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-63 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 6-ąjį lopšelį-darželį, prijungiant jį prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno 6-asis lopšelis-darželis (kodas 191633671) būtų reorganizuotas, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos (kodas 300594100).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno 6-asis lopšelis-darželis – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, A.Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas, kodas 191633671. Duomenys apie Kauno 6-ąjį lopšelį-darželį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 d.

2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Vytauto pr. 50, LT-44322 Kaunas, kodas 300594100. Duomenys apie Kauno Aleksandro Puškino gimnaziją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 2006 m. rugpjūčio 30 d.

Reorganizavimo būdas:

Kauno 6-asis lopšelis-darželis reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno 6-asis lopšelis-darželis, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos, kuriai pereina visos Kauno 6-ojo lopšelio-darželio teisės ir pareigos.

Kauno 6-asis lopšelis-darželis reorganizuojamas Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno 6-asis lopšelis-darželis reorganizuojamas iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kauno 6-asis lopšelis-darželis baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno 6-ojo lopšelio-darželio išregistravimo) perduodamos Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno 6-ojo lopšelio-darželio reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atsakomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. gegužės 21 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Kauno 6-ajame lopšelyje-darželyje (A. Mickevičiaus g. 54, tel. (8-37) 226577 kontaktinis asmuo- - Tatjana Repova) ir Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50, tel. (8-37) 422871 kontaktinis asmuo - Erikas Griškevičius).


Atidaryti reorganizavimo sąlygas.


 
Apie Kauno 6 lopšelį - darželį PDF Spausdinti

6 lopšelis darželis KauneKauno 6-asis lopšelis-darželis randasi Kauno miesto centre, A.Mickevičiaus g. 54.

Lopšelis-darželis dirba jau 35 metus, įsteigtas 1982 m. vasario 15 d., steigėjas – Kauno miesto savivaldybė. Mūsų įstaigos veiklą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius.

Kauno 6-asis lopšelis-darželis dieninės formos įstaiga, dirbanti 10,5 val. per dieną, nuo 7.30 iki 18.00.

Įstaiga skirta rusakalbiams vaikams, ugdymo kalba – rusų.